திருப்பணி


திருப்பணிக்கு நிதி உதவி செய்ய விரும்பும் அடியவர்கள் ஆலய வங்கிக்கணக்கு விபரம் அறிய
இங்கே அழுத்துக : Click Here >திருப்பணி நிதி உதவி

அம்பாள் பக்தன் : Rs. 400 000.00
சிவன் அடியான் : Rs. 220 000.00
மார்க்கண்டு (தினேஸ்) : Rs. 100 000.00
கெந்தீஸ்வரன்  : Rs 100 000.00
பிரகாஷ்(France) : Rs125 000.00

அன்பர்  : Rs. 50 000.00
நிர்மலன்  : Rs 50 000.00

நாகராசா – Rs.90 000.00
சிவம் – Rs.100 000.00

த.மகிந்தன்  – Rs. 51906.00

முழு வரவுக்கணக்கும், கணக்கு அறிக்கையும் மிக விரைவில் பிரசுரிக்கப்படும்.

View Quotation : Click Here>